Tuğla Hakkında Bilinmesi Gerekli Bilgiler


Doğrular

 • Betonarme karkas binalarda duvar malzemelerinden depreme dayanıklı olmaları beklenmez. Ancak yığma yapılar depreme dayanıklı olmak zorundadır.
 • Aynı işlevler için kullanılan alternatif yapı malzemesi ile tuğla arasında m³′te ortalama %30 ağırlık farkı vardır.
 • Depremden sonra fotoğraf ve filmlerimizle yapılan tespitlerde kullanım oranlarına paralel, alternatif yapı malzemesi bina yıkımları tespit edilmiştir.
 • Zemine uygun, doğru proje ve doğru uygulamalarla yapılmış bütün binalar depreme karşı dayanıklıdır.
 • Tüm sandviç duvarların uygulamaları yönetmeliklere uygun olarak, birbirlerine bağlanarak yapılmalıdır. Önemli olan uygulamadır.
 • Bu raporda belirtilen deneylerde 3 tip tuğla kullanılmıştır. Birisi TS 4377′ye uygun diğer ikisi de standardı olmayan 29x19x13.5 tuğladır. Ancak yığma binalar TS 705′e uygun tuğlalarla yapılır ve deprem bölgelerinde az katlı binalar için en güvenli yapı şeklidir. Alternatif yapı malzemesinde ise basınç dayanım değerleri bünyesindeki rutubet oranına göre büyük düşüş gösterir.
 • Tuğlanın hammaddesi kildir ve verimsiz topraklardan alınan bir malzemedir. Alternatif yapı malzemesi ve çimentoda olduğu gibi, ham maddesi maden kanunu ya da taş ocakları nizamnamesine göre çıkartılır.
 • İmar kanunu, TS 825 ve ilgili yönetmelikleri alternatif yapı malzemesi, tuğla veya başka bir malzemeyle yapılan binalarda yakıt tasarrufu açısından fark olmasına imkan tanımamaktadır.
 • Alternatif yapı malzemesi tek malzeme olarak ısı ve ses yalıtımı yapamaz.

Yanlışlar

 • Delikli Tuğla depreme dayanıklı değildir.
 • Alternatif yapı malzemesi tuğladan 3 kat hafiftir.
 • Deprem sonrası yapılan incelemede alternatif yapı malzemesi ile yapılan bi­nalarda hasarın minimum olduğu tespit edilmiştir.
 • Binaların hafif olması depreme karşı dayanıklı kılar.
 • Tuğla sandviç duvarlar yıkımların etkisini arttırmıştır.
 • Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi’nin deneyleri sonucunda hazırlanan rapora göre alternatif yapı malzemesi blok yığma yapıların düşey delikli blok tuğla yığma yapılardan da­ha iyi dayandıkları gözlenmiştir
 • Tuğla ve kiremit üretiminde tarım toprağı kullanılır.
 • Alternatif yapı malzemesi %50 yakıt tasarrufu sağlar.
 • Alternatif yapı malzemesi ile inşa edilen konutlarda ısı ve ses yalıtımı için ayrıca para ödemeye gerek yoktur.
Yandex.Metrica